Posts Tagged ‘överklagan’

Sandåsas bygglov överklagat

måndag, juli 5th, 2010

Vi är ett tiotal grannar till Sandåsa Timbers sågverk i Åker  som överklagat bygglovet för sågverkets utvidgning. Hela överklagandet kan läsas här. Strengnäs tidning skriver om överklagandet. Även Sveriges Radio Sörmland tar upp problemet.

Vi motsätter oss inte att ett ett 5-årigt tillfälligt bygglov beviljas. Det var också vad fem av elva ledamöter i Plan- och byggnämnden röstade för när ärendet behandlades den 5 maj. Då hade kommunen inte låsts upp i  arbetet med den fördjupade översiktsplanen som har påbörjats. Såväl kommunen som företaget hade fått möjlighet att utreda långsiktig markanvändning respektive markbehov.

Det är aldrig bra när en kommun ställs inför ett fullbordat faktum när markägare bygger först och frågar sedan. En villaägare som bygger ut en balkong kan tvingas riva den.  När ett av kommunens största företag bygger så är det svårare att säga nej.

Borde inte ett företag med drygt 240 miljoner i omsättning veta bättre?

/Per Wedlin