Om Åker utveckling

Åkers styckebruk, ofta kallat Åker, är en kommundel i Strängnäs kommun i skuggan av Mariefred. Trots liknande geografiska förutsättningar så  har befolkningsutvecklingen stagnerat. Fastighetspriser, medelinkomst och utbildningsnivåer är lägre än i Mariefred.

Åkers styckebruk  har växt och omformats organiskt med minimal funktionsseparering. Det har tre centrumbildningar, två tunga industrier, ett obetydligt använt bangårdsområde och en badplats en bit utanför samhället. Mycket av trafikplaneringen är präglad av kortsiktiga åtgärder.

Samhället har ett naturskönt läge vid Visnaren, Marviksleden och Åkers Bergslag – ett förhållande som är en stor potential för en utveckling av Åker som bostadsort och besöksmål.

På denna blogg vill vi ta upp ämnen som berör utvecklingen av Åkers styckebruk.

Per Wedlin

Comments are closed.