Välkommen till Åker utveckling

Hej!

Detta är en blogg där vi kommer att skriva och lägga upp dokument som berör Åkers styckebruk.

Arken Arkitekters idéskiss för en strukturplan Åkers styckebruk-Läggesta-Mariefred

Bilden visar en del av en idéskiss för en strukturplan för Åkers styckebruk – Läggesta – Mariefred. Den gjordes 1998 av Arken Arkitekter och kom  senare att ingå i rapporten ”Det är möjligt” (sid 22) som publicerades av Länsstyrelsen i Södermanlands län. Hela boken kan laddas ner här

Arken gjorde flera skisser, bl a Brobyholm vid Råckstaån – en ”Å-stad”.  Dessa finns på http://www.arken-se-arkitekter.se/mariefred_planer.shtml

Comments are closed.